Päästökauppajärjestelmä ETS laajeni meriliikenteeseen

Euroopan komission päästökauppajärjestelmä (EU Emission Trading System, ETS) laajeni meriliikenteeseen vuoden 2024 alusta ja tästä johtuen varustamot ovat ottaneet käyttöön EU ETS -ympäristömaksun.

Päästökauppa koskee aluksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 5 000 ja jotka kuljettavat rahtia ja matkustajia kaupallisissa tarkoituksissa. Vuoden 2024 alusta alkaen mukana on meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ja vuoden 2026 alusta alkaen myös metaani- ja dityppioksidipäästöt.

Päästökaupassa lasketaan polttoaineen kulutuksesta syntyneet hiilidioksidipäästöt. Mitä pidempi matka, sitä suurempi on polttoaineen kulutus ja siitä koituvat päästöt.

Merenkulku sisällytetään päästökauppajärjestelmään vaiheittain. Varustamon vuotuisista EU:n alueella aiheutuneista päästöistä päästökaupan piiriin sisällytetään:

40 % päästöistä vuonna 2024
70 % päästöistä vuonna 2025
100 % päästöistä vuonna 2026

EU:n sisäisten matkojen ja satamakäyntien päästöt otetaan täysimääräisesti huomioon päästökauppajärjestelmässä, kun taas EU:n ulkopuolelle suuntautuvien matkojen päästöistä katetaan puolet.

Päästöoikeuksien hinta vaikuttaa polttoaineen ja sitä kautta kuljetusten kustannuksiin, mutta samalla se ohjaa alan kehittymistä kohti hiilineutraaliutta. Tämä on pitkällä aikavälillä kaikkien etu.

Scanlink kuljettaa monipuolisesti erilaista maantierahtia pientavarasta painaviin ja ylimittaisiin lähetyksiin laajan kumppaniverkostomme kautta kaikkialla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Euroopassa. Nimetty asiakaspalvelijasi suunnittelee tarpeitasi vastaavan reitin ja varmistaa rahtisi kulun aina kilpailukykyiseen hintaan.

Ota yhteyttä, viet tai tuot – jokainen lähetyksesi on meille tärkeä!