Työtaistelutoimenpiteiden vaikutus ulkomaankuljetuksiin

AKT aloittaa ahtausalaa koskevan ylityökiellon kaikissa satamissa 1.2.2023 ja tällä on huomattavia vaikutuksia koko Suomen logistiikkaan ja ulkomaankuljetuksiin.

Ylityökiellosta huolimatta, pyrimme kuljettamaan kriittiset lähetykset vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä perimme erillisen lisän. Tiedotamme asiakkaitamme kaikista mahdollisista tulevista reitti- ja kuljetuskustannusmuutoksista.

Työtaistelutoimenpiteiden aiheuttamien reitti- ja kapasiteettimuutosten vuoksi myös kuljetusaikoihin voi tulla muutoksia.

Pahoittelemme tilanteen aiheuttamaa haittaa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan asiakkaidemme kuljetukset perille.

Ystävällisesti

CHS Group / Scanlink