Vastuullinen liiketoiminta ottaa huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden

CHS Group ja kaikki siihen kuuluvat yritykset, kuten myös Scanlink ovat sitoutuneet pitämään huolta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Keskitymme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään kestävän kehityksen alueilla mm. ympäristövastuuta, laatua- ja turvallisuutta, sosiaalista vastuuta, taloudellista vastuuta, YK:n Kestävää kehitystä sekä toimintaohjeita ja palvelulupausta.

Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry haastatteli CHS Groupin omistajaa Juha Harjulaa aiheesta. Alla otteita artikkelista.

Ympäristötoimilla voidaan vaikuttaa

Ympäristövastuullisuus on esillä niin huolinta- ja logistiikka-alalla kuin yhteiskunnassa yleisestikin. Aiheeseen on tartuttu myös CHS Groupissa rivakasti käytännön tasolla. Juha Harjulan mielestä tärkeintä on, että päästöjä vähennetään oikeasti ja asiakkaalle tarjotaan esimerkiksi kalustoon ja reitityksiin liittyviä mahdollisuuksia, joilla todellisia päästöjä saadaan laskettua.

Lisäksi CHS Group tarjoaa erilaisia sertifioituja päästöjen kompensointimahdollisuuksia.

”Me olemme itsekin kompensoineet kaikki toiminnastamme syntyneet päästöt vuodelta 2022. Toivon, että alamme olisi asiassa suunnannäyttäjä ja loisi uskoa siihen, että asioihin voidaan vaikuttaa”, Harjula toteaa.

Vastuullisuutta monilla tasoilla CHS Groupissa

Harjula toivoisi, että yritysten sosiaalista vastuuta nostettaisiin esille nykyistä enemmän. Hänen mukaansa Suomi on jo pitkään ollut maailman huippuluokassa sosiaalisen vastuun saralla, sillä lainsäädäntö ja eri alojen sopimukset ovat edellyttäneet sitä, että työntekijöistä pidetään huolta. Enemmän on kuitenkin tehtävissä.

Sosiaalinen vastuu on tiukasti sidoksissa henkilöstön hyvinvointiin, joka on erittäin tärkeä CHS Groupille. Lakien ja säädösten kehittymistä seurataan aktiivisesti, mutta asiassa ollaan aloitteellisia myös itse. Yksi käytännön esimerkki on pääkonttorin muutto: uudet tilat on suunniteltu toimiviksi juuri työntekijöiden kannalta, tiloista löytyy mm. kuntosali, lisäksi ne sijaitsevat hyvien julkisten yhteyksien varrella. Samalla siis voidaan vaikuttaa välillisesti päästöihinkin. Uudessa pääkonttorissa luonnollisesti myös energiatehokkuus on viety huippuunsa.

Scanlinkin toimisto muutti myös uusiin ja moderniin toimitiloihin Turussa melko pian CHS yrityskaupan myötä.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota myös siksi, että työvoiman saatavuus voi olla alalla ongelma tulevaisuudessa.  Työntekijöiden viihtyvyys työpaikalla on ensiarvoisen tärkeää, yritys haluaakin pitää huolta esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainon hallinnasta ja työhyvinvoinnista. Kun työntekijät voivat hyvin, pysyvät he työssään pidempään, ja hyvä maine kiirii myös työmarkkinoille laajemmin helpottaen tulevaisuuden rekrytointeja.

Yhteiskunnallisen vastuun saralta Harjula mainitsee esimerkkinä mukana olon Paralympiakomitean toiminnassa. ”Kuljetamme muun muassa kalustoa kilpailupaikoille ja toimimme muutenkin sen puolesta, että nuorten olisi helpompi päästä urheiluharrastuksen pariin”, hän toteaa.

Lue koko artikkeli aiheesta SHHL sivuilta: huolintaliitto.fi/ajankohtaista
Lue lisää CHS Groupin laajasta vastuullisuustoiminnasta: chs.fi/vastuullisuus